دووالکترونیک


فن آوری روز دوستدار خانواده و محیط زیست
فلسفه‌ دوو الكترونیک اين است كه فناوری‌های جديد و همچنين محصولات دوستدار محيط زيست، خانواده و سلامت خلق کند