یخچال فریزر

سمفونی تازگی در دل خانه تو

بینش ها به زندگی، تکنولوژی، هوشمندی و ابزار معنا می دهند. اصالت و فرهنگ ایرانی از دیرباز مبنای شناخت ایرانیان بوده است. تکنولوژی جهانی و دیدگاه ایرانی در یخچال فریزر دوو، سمفونی تازگی را در لحظه های زندگی جاری می سازد. بر این اساس و با تکیه بر فناوری های به روز و حفظ اصالت ایرانی، در حال حاضر چهار گروه محصول یخچال فریزر بالا (TMF)، یخچال فریزر پایین (BMF)، یخچال و فریزر تک (Twin) و یخچال فریزر ساید بای ساید (SBS) توسط دوو برای مصرف کنندگان ایرانی طراحی و تولید می شود که در ادامه قابل مشاهده هستند.