خدمات پس از خرید

آرامش خاطر خریداران محصولات دوو به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سازمانی ما به شمار می رود. همانطور که در بیان سیاست های سازمانی دوو عنوان شده است، خانواده شاد ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای سازمانی به شمار رفته و تمامی اعضای خانواده دوو بر این اصل پایبند هستند. با توجه به همین مسئله، خدمات پس از خرید انتخاب الکترونیک برای تمامی گروه محصولات برند دوو ارائه می شود.

آرامش خاطر خریداران محصولات دوو به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سازمانی ما به شمار می رود. همانطور که در بیان سیاست های سازمانی دوو عنوان شده است، خانواده شاد ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای سازمانی به شمار رفته و تمامی اعضای خانواده دوو بر این اصل پایبند هستند. با توجه به همین مسئله، خدمات پس از خرید انتخاب الکترونیک برای تمامی گروه محصولات برند دوو ارائه می شود.

8

بند خدمات پس از خرید

به گونه ای تدوین شده است که در هر مرحله از خرید، نصب و استفاده از محصول، خریدار آرامش خاطر داشته باشد و در همین راستا، تمامی اعضاء و امکانات انتخاب الکترونیک همراه شما خواهند بود.

هشت

بند خدمات پس از خرید

به گونه ای تدوین شده است که در هر مرحله از خرید، نصب و استفاده از محصول، خریدار آرامش خاطر داشته باشد و در همین راستا، تمامی اعضاء و امکانات انتخاب الکترونیک همراه شما خواهند بود.