جشنواره ها

 
با شرکت در جشنواره‌ها و طرح‌های ویژه فروش لوازم خانگی دوو الکترونیک از تخفیف‌ها و هدایای ویژه بهره‌مند شوید.
 
 
[[[["field28","equal_to","501"]],[["hide_fields","field43,field34"],["show_fields","field48"]],"and"],[[["field28","equal_to","500"]],[["hide_fields","field34,field43,field48"],["show_fields","field43"]],"and"],[[["field28","equal_to","504"]],[["hide_fields","field43,field48"],["show_fields","field34"]],"and"],[[["field28","equal_to","508"]],[["show_fields","field49"],["hide_fields","field43,field48,field34"]],"and"],[[["field28","equal_to","509"]],[["show_fields","field50"],["hide_fields","field43,field48,field49"]],"and"],[[["field28","equal_to","510"]],[["hide_fields","field43,field48,field49,field50,field51"],["show_fields","field51","soltani.h"]],"and"],[[["field28","equal_to","511"]],[["show_fields","field52","soltani.h"],["hide_fields","field43,field48,field50,field49,field51,field52"]],"and"],[[["field28","equal_to","512"]],[["show_fields","field53"],["hide_fields","field43,field48,field49,field51,field50"]],"and"],[[["field28","equal_to","513"]],[["show_fields","field54"],["hide_fields","field43,field48,field49,field50,field51,field52,field53"]],"and"],[[["field28","equal_to","514"]],[["show_fields","field55"],["hide_fields","field43,field48,field49,field50,field51,field52,field53,field54"]],"and"]]
1 Step 1

لیست جشنواره ها


لطفا با دقت موارد ذکر شده در جشنواره ها را مطالعه فرمایید همچنین تمامی جشنواره ها ی فعال در این قسمت را نیز بررسی فرمایید

جشنواره فروش تابستانی " خورشیدِدو" از تاریخ یکم مرداد ماه ۱۳۹۸ آغاز و در تاریخ پانزدهم مهر ماه ۹۸ پایان یافت

کارت‌های فعال شده تا پایان آذر ماه ۹۸، جهت مراجعه به فروشگاه و خرید مجدد اعتبار خواهند داشت

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

جشنواره دوو از تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز گردید و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید. مهلت نصب محصول تنها تا ۷ دی ماه ۱۳۹۸ می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

Previous
Next