لیست محصولات مناطق عادی جشنواره اردیبهشت

جشنواره " اردیبهشت ۹۶ " در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه ۹۶ آغاز و تا پنجم خرداد ماه ادامه دارد . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شود .
 
گروه محصول سری مدل مبلغ هدیه (ریال)عادی
تلویزیون Smart LED - 55 DLE-55G5300-DPB 4,000,000
DLE-55H5100-DPB 3,000,000
LED - 55 DLE-55H2200-DPB 2,000,000
DLE-55G3000-DPB 2,500,000
DLE-55H2000-DPB 2,500,000
LED - 50 DLE-50H2000-DPB 2,500,000
DLE-50H2100-DPB
DLE-50H2200-DPB
Smart LED - 49 DLE-49G5000-DPB 3,500,000
DLE-49G5300-DPB 3,000,000
DLE-49H5100-DPB 2,500,000
LED - 49 DLE-49G3000-DPB 3,000,000
Smart LED - 43 DLE-43H5100-DPB 2,000,000
LED - 43 DLE-43H2000-DPB 500,000
ساید بای ساید سری Secret سایز 31 فوت DES-3100GW 3,500,000
DES-3100SS
DES-3160GW
DES-3160SS
سری Secret Junior سایز 31 DES-3110GW 3,000,000
DES-3110SS
DES-3150GW
DES-3150SS
سری Secret سایز 27 فوت DES-2700GW 2,500,000
DES-2700SS
DES-2760GW
DES-2760SS
سری Secret Junior سایز 27 فوت DES-2710GW 2,000,000
DES-2710SS
DES-2750GW
DES-2750SS
سری Majesta FRS-3310 2,000,000
FRS-3311
FRS-3315
سری Radius سایز 29 فوت FRS-L3011 2,000,000
FRS-L3013
FRS-L3015
سری Radius سایز 25 فوت FRS-L2611
FRS-L2613
FRS-L2615
سری New Radius سایز 30 فوت FRS-L3110 2,500,000
FRS-L3113
FRS-L3115
سری New Radius سایز 26 فوت FRS-L2710
FRS-L2713
FRS-L2715
فریزر پایین سری 660Plus FR-660PlusGW 2,000,000
FR-660PlusEW
FR-660PlusPT
سری 2100 DEBF-2100GW
DEBF-2100LW
DEBF-2100TI
فریزر بالا سری 2700 DETM-2700MW 2,500,000
DETM-2700SS
سری 2600 DETM-2600MW 2,000,000
DETM-2600SS
سری 2500 DETM-2500GW 1,500,000
DETM-2500EW
DETM-2500SS
سری 2400 DETM-2400MW
DETM-2400SS
لباسشویی اتوماتیک سری primo نه کیلو گرم DWK-9314 C 2,500,000
DWK-9314 S
سری primo هشت کیلو گرم DWK-8714 C 2,000,000
DWK-8714S
DWK-8814 C
DWK-8814 S
سری persia هشت کیلو گرم DWK-8614 C
DWK-8614 S
سری persia هفت کیلو گرم DWK-7214 C 1,500,000
DWK-7214 S
سری savio هشت کیلوگرم DWK-8414 C 1,000,000
DWK-8414 S
DWK-8414 T
DWK-8412 C
DWK-8412 S
DWK-8412 T
سری دایرکت درایو هشت کیلوگرم DWK-8214C2
DWK-8214S3
سری هفت کیلوگرم DWK-7112 C
DWK-7112 S
DWK-7114 C
DWK-7114 S
اجاق گاز سری 965 DGC-965DEW90 1,000,000
DGC-965FDEW
DGC-965DS90
DGC-965FDX
DGC-965DS
سری ایمپریال DGC5-111 2,000,000
CGC5-112