جشنواره ها

 
با شرکت در جشنواره‌ها و طرح‌های ویژه فروش لوازم خانگی دوو الکترونیک از تخفیف‌ها و هدایای ویژه بهره‌مند شوید.
 
 
[[[["field28","equal_to","400"]],[["hide_fields","field41,field44"],["show_fields","field42"]],"and"],[[["field30","equal_to","511"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field28","equal_to","500"]],[["hide_fields","field33,field30,field34,field35,field44"],["show_fields","field39"],["hide_fields","field40"]],"and"],[[["field30","equal_to","500"],["field30","equal_to","501"],["field30","equal_to","502"],["field30","equal_to","503"],["field30","equal_to","504"],["field30","equal_to","505"],["field30","equal_to","506"],["field30","equal_to","507"],["field30","equal_to","508"],["field30","equal_to","509"],["field30","equal_to","510"],["field30","equal_to","512"],["field30","equal_to","513"]],[["show_fields","field34"],["hide_fields","field35,field41"]],"or"],[[["field30","equal_to","511"]],[["show_fields","field35"],["hide_fields","field34"]],"and"],[[["field28","equal_to","700"]],[["show_fields","field40"],["hide_fields","field33,field34,field30,field35,field39,field41"],["hide_fields","field33"]],"and"],[[["field28","equal_to","600"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field28","equal_to","800"]],[["show_fields","field33"]],"and"],[[["field28","equal_to","555"]],[["hide_fields","field30"],["hide_fields","field40,field33,field42,field39,field41"],["hide_fields","field33"],["show_fields","field44"]],"and"],[[["field28","equal_to","901"]],[["show_fields","field33"],["hide_fields","field43,field42,field40,field41,field35,field34,field30,field44"]],"and"]]
1 Step 1

لیست جشنواره ها


لطفا با دقت موارد ذکر شده در جشنواره ها را مطالعه فرمایید همچنین تمامی جشنواره ها ی فعال در این قسمت را نیز بررسی فرمایید

جشنواره به پایان رسید

جشنواره ی تخفیف های داغ برای همه در تاریخ 31 شهریورماه 96 به پایان رسید

نتایج قرعه کشی را اینجا بیابید

جشنواره سیزده نودوشش از تاریخ یکم اسفند ماه ۹۶ آغاز و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۹۶ پایان یافت

جشنواره ساید نو مبارک از تاریخ هشتم فروردین آغاز شد و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 96 به پایان رسید

جشنواره اردیبهشت ماه دوو الکترونیک در تاریخ پنجم خرداد ماه به پایان رسید

جشنواره ماه بیست دوو الکترونیک مصادف با ماه رمضان از تاریخ ششم خرداد ماه ۹۶ آغاز و در تاریخ ششم تیرماه به پایان رسید

در ضمن مهلت ارائه کارت تخفیف به فروشگاه تا ۳۱ تیر ماه میباشد .

این جشنواره به پایان رسید

Previous
Next